Det ideelle sted for

lejrskole, foreningsarrangementer, møder og private fester.

»Hærvejens Lejrskole« byder på mange muligheder for et udbytterigt lejrskoleophold.

Lørdag den 10. februar 2018 er det muligt at deltage i en fælles arbejdsdag arrangeret af »Hærvejens Lejskoles Venner«. har du lyst til at give en hånd med så henvend dig til pedellen på tlf.  6138 0377 eller mail: haervejenslejrskole@gmail.com

Tirsdag den 21. februar 2018 kl. 19.00 afholdes generalforsamling. Vi håber på godt fremmøde, hvor deltagerne kan høre mere om arbejdet med lejrskolen og ikke mindst tage de mange små og store forbedringer i øjesyn.

Lejrskolen er mod syd og vest nabo til et naturskønt fredet område, hvor man bl.a. finder Hærvejen, vandskellet mellem Gudenåens og Skjernåens udspring og Rørbæk sø.

Her er der rige muligheder for at opleve dansk natur, sådan som is og smeltevand under seneste istid for mere end 10.000 år siden har formet den.
Floraen og faunaen i åer, søer, på enge og overdrev og i skov og krat er meget rig og giver muligheder for gode naturoplevelser.

Historien viser sig i de tydelige spor, som stenalderens, bronzealderens og jernalderens mennesker har efterladt sig i landskabet i form af gravhøje.
Sporene af middelalderens mennesker fornemmer man på Hærvejen og i områdets kirker.

»Hærvejens Lejrskole« er også et ideelt sted at holde familiefest og foreningsarrangement.

Her er gode lokaler, stor legeplads og boldbane. Den skønne natur får man i gratis tilgift.

Udflugtsmål

Til fods

 • Gudenåens og Skjernåens udspring
 • Hærvejen
 • Hammer kirke
 • Stisystemer – se Skov- og Naturstyrelsens folder nr. 58.

På cykel

 • Hærvejen
 • Øster Nykirke
 • Margrethediget
 • Linnet krat
 • Tinnet krat
 • Ballesbækgård
 • Rørbæk sø
 • Nedkastningspladsen ”Yvonne”
 • Naturskolen ”Koutrupgård”
 • Hjortsvang museum
 • Lille Malund
 • Rhododendronparken
 • Givskud Zoo

I bus

 • Legoland
 • Jelling

ved Gudenåens udspring